Ouders

Als ouder wilt u er zeker van zijn dat uw kind passend onderwijs ontvangt. Daarom vindt CONOD  het belangrijk om het onderwijs voor ouders zo inzichtelijk mogelijk te maken. Ouders mogen weten wat er op de school speelt.

Bij CONOD proberen wij de betrokkenheid van ouders op verschillende manieren te stimuleren. Dit begint met ervoor te zorgen dat alle ouders zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op de school. Daarnaast kunnen ouders een actieve bijdrage leveren door deel te nemen aan ouderparticipatieprojecten en/of medezeggenschap. Tot slot kunnen ouders helpen bij de organisatie van activtiteiten en festiviteiten binnen de school.